تلفن تماس : 02122903370

آدرس : تهران، خيابان دكتر علي شريعتي، دوراهي قلهك، نبش كوچه مرشدي، بيمارستان فوق تخصصي كيان

پست الكترونيكي : info@kian-hospital.com

جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳

بيمارستان فوق تخصصي كيان تهران

بلوك زايمان

بيمارستان-فوق-تخصصي-كيان-تهران

بخش بلوك زايمان

در طبقه دوم بيمارستان كيان واقع شده است و داراي دو قسمت اصلي  ميبا شد. دوقسمت اصلي آن شا مل اتاق درد(ليبر)و اتاق زايمان مي با شد  .

اتاق درد (ليبر) به ابعاد ۶در۴  متر  و داراي۲  تخت فعال جهت بستري كردن مادران باردار يا باردار  پر خطر و ارائه خدمات استاندارد مامائي به ايشان مي با شد. اتاق زايمان  به ابعاد ۴در ۵ متر و داراي ۱ تخت فعال  ال.دي. آر.جهت انجام زايمان هاي طبيعي وفيزيولوژيك و بدون درد مي باشد.

اين دو اتاق  توسط راهروي اصلي كه  ايستگاه مامائي (Station) بخش زايمان  در آن قرار دارد، به يكديگر مرتبط مي باشند.ضمنا” خدمات اوليه و معاينات ضروري مامائي قبل از بستري بيماران ، در كلينيك زنان و مامائي بيمارستان ،واقع در طبقه همكف يعني اورژانس بيمارستان ،توسط همكاران پزشك به مادران باردار مراجعه كننده ارائه مي گردد.

رياست بلوك زايمان به عهده دكتر داريوش رحيمي راد متخصص زنان و زايمان ميباشد.