تلفن تماس : 02122903370

آدرس : تهران، خيابان دكتر علي شريعتي، دوراهي قلهك، نبش كوچه مرشدي، بيمارستان فوق تخصصي كيان

پست الكترونيكي : info@kian-hospital.com

جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳

بيمارستان فوق تخصصي كيان تهران

ماموريت / چشم انداز / ارزش ها / سياست ها

ماموريت ، چشم انداز ، ارزش ها ، سياست هاي بيمارستان فوق تخصصي كيان تهران

بيانيه ماموريت بيمارستان ( Mission ) :

بيمارستان كيان با تعهد به ارائه مطلوب ترین خدمات سلامت منطبق بر استانداردهای اعتباربخشی ملی با استفاده از کادر پزشکی و درمانی مجرب و تکنولوژی روز در جهت حفظ ایمنی بیمار، ارتقاء مستمر کیفیت و رعايت کرامت انسانی گام بر میدارد.

چشم انداز بيمارستان ( Vision ) :

عزم ما بر آنست كه با بهره گيري از استانداردهاي ملي به عنوان بهترين بيمارستان خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی با بالاترين کیفیت جهت ارتقاي سلامت و ايمني بيماران در سطح كشور باشيم .

ارزش ها :

باورها، عادات، فلسفه و ارزش های یک سازمان را اصول راهنما یا نظام ارزشی آن سازمان می شمارند.
اصولی که از نظر فردی و اجتماعی در سازمان نوعی رفتار مناسب و برتر شمرده می شوند و در هر حال معیارهای ثابت سازمان برای تصمیم گیری هستند مثل صداقت، رازداری، رضایت گیرنده خدمت و... به عنوان ارزش های بیمارستان كيان شناخته میشوند.

كسب رضایت خالق متعال از طریق کسب رضایت مخلوق
توجه به معنويت ، اصول اخلاقي و كرامت انساني
ارائه خدمات با كيفيت بالا و ايمن به گيرندگان خدمت
ارائه خدمات به كليه بيماران بدون توجه به سطح مالي ، نوع جنسيت ، مليت، نژاد و مذهب
توجه به امر آموزش مداوم جهت حفظ و ارتقاء مهارتها
کسب نتیجه مطلوب از عملکرد و فرآيندها از طريق مشاركت جمعي
رعایت اصول اخلاق پزشکی و منشور حقوق بیماران
توسعه فرهنگ مشارکت جامعه در جهت ارتقاء سلامت
رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض
احترام به ارزش های دینی، عقیدتی و قومی بیماران و کارکنان
حفظ و اعتلاي محيط زيست

سياست هاي اصلي بيمارستان كيان :

ارتقاء سطح سلامت بیماران و کارکنان ( ذینفعان کلیدی : بیماران، همراهان و کارکنان )
ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار در سطح بیمارستان و جامعه ( ذینفعان کلیدی : بیماران و همراهان )
ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات ( ذینفعان کلیدی : پزشکان، بیماران و همراهان)
رعایت منشور حقوق بیمار ( ذینفعان کلیدی : بیماران و همراهان )
برنامه ریزی در جهت مدیریت، کنترل و کاهش خطرات( ذینفعان کلیدی : سهامداران، پزشکان، مدیران، کارکنان، بیماران و همراهان )
برنامه ریزی جامع منابع انسانی در جهت نگهداشت نیروی کارآزموده و آموزش دیده ( ذینفعان کلیدی : سهامداران، پزشکان، مدیران و کارکنان )
ارتقاء و بروز رسانی تجهیزات پزشکی تشخیصی، درمانی ( ذینفعان کلیدی : سهامداران، پزشکان، مدیران، کارکنان و بیماران)
توجه به امر آموزش پرسنل و شرکت در مجامع علمی ( ذینفعان کلیدی : سهامداران، پزشکان، مدیران و کارکنان )